پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

جلسه انجمن

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه شمیم عترت در ماه فروردین ۹۷

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان

برگزاری انتخابات انجمن

انجمن اولیاومربیان قلب تپنده مشارکت درمدارس است.
اهداف انجمن اولیاومربیان دراین مسیرکمک های تخصصی وفکری درپیشبرداهداف آموزشی  وبهداشت روان فرزندان عزیزمان است.
برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان

مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی دبستان  برگزار گردید و کاندیداهای انجمن خود را معرفی نمودند.
از حضور اولیای محترمی که در جلسه شرکت نمودند تشکر می کنیم.

سومین جلسه انجمن

سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان شمیم عترت با اکثریت اعضا برگزار شد و موضوعات خوبی در جلسه مطرح و تصویب گردید.


انتخابات انجمن اولیا ء ومربیان

در راستای برپایی انجمن اولیاءو مربیان مجمع عمومی در مدرسه برگزار گردید،در این برنامه موسس ،مدیریت و رئیس انجمن سال گذشته راجب روند فعالیت های مدرسه ، شیوه نامه انجمن اولیائ ومربیان وارائه گزارش عملکرد انجمن در سال گذشته صحبت کردند ،از اعضای انجمن سال گذشته قدردانی به عمل آمد وسپس  کاندیدای محترم خود را معرفی نمودند و انتخابات در روزسه شنبه برگزار شد وخانواده های محترم آرای خود را به صندوق ریختند .برگزاری سومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

امروز ششم دی ماه ، سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه شمیم عترت امروز با حضور اعضای انجمن اولیا و مربیان برگزار گردید.

اعضای انجمن اولیا و مربیان

 

 اسامی منتخبین انجمن اولیاء و مربیان آمادگی و دبستان شمیم عترت

سال تحصیلی 95-94

 

نام و نام خانوادگی

به ترتیب حروف الفبا

جناب آقای سید اسدالله بحرینی

سرکارخانم الهام دلفروزی

جناب آقای حسن قربانی

جناب آقای سید محمدرضا منصوری

سرکارخانم مریم محسنی

سرکار خانم الهام مدرس

سرکار خانم اشرف مصلحی