پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

آشنایی با میوه ها

آشنایی با سایه ها

جشن قرآن

آموزش ریاضی به روش مجسم

کلاس هنر

راه رفتن تعادلی

تقویت چشم و دست

آموزش نشانه «ب»

گروهبندی دانش آموزان و اموزش درس علوم توسط گروه ها

آموزش خواندن نماز

مشاهده مطالب قدیمی تر...