پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

زنگ علوم همراه با دانش اموزان اول شقایق

زنگ علوم

دخترای گلمون درکلاس اول بنفشه در زنگ علوم با اینکه هوا دراطراف ماست آشنا شدند وآزمایشات مربوط به آن رادر کلاس انجام دادند.

زنگ علوم

آموزش درس علوم بخش خاک وشناخت انواع آن با استفاده از آزمایش وفیلم آموزشی 

زنگ علوم

در کلاس اول شقایق با ا نجام چند آزمایش بچه ها به وجود هوا در اطرافشون پی بردند.


زنگ علوم

درکلاس اول شقایق زنگ علوم


بچه های عزیرمان هستی -فرناز-النا-یسنا ویلدا-ستایش-الینا-مهرساوغزل باانجام آزمابش درخانه وگرفتن فیلم (فرو رفتن آب در انواع خاک ) برای  دیگران به نمایش در آوردند.

زنگ هنر

در زنگ هنر اول شقایق با استفاده از خمیر جملاتی در باره ی دریا نوشتند.

آموزش حرف ی

در کلاس اول شقایق با کشیدن نقاشی از دریا صدای (ی) را آموختند.

آموزش اعداد دو رقمی

آموزش یکی وده تایی درکلاس اول بنفشه

آموزش ساخت خورشید

دانش آموزان کلاس اول شقایق و بنفشه  در زنگ مهارت با استفاده از بشقاب یکبار مصرف خورشید درست کردند.

آموزش اُ

دانش آموزان عزیز پایه اول با یادگرفتن صدای اُ توانستند کلمه مُدیر را بنویسند و از مدیر مدرسه با دادن شاخه گل  و نقاشی های زیبا تشکر کردند .

مشاهده مطالب قدیمی تر...