پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه انجمن اولیا ومربیان

برگزاری انتخابات انجمن

انجمن اولیاومربیان قلب تپنده مشارکت درمدارس است.
اهداف انجمن اولیاومربیان دراین مسیرکمک های تخصصی وفکری درپیشبرداهداف آموزشی  وبهداشت روان فرزندان عزیزمان است.
برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان

مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی دبستان  برگزار گردید و کاندیداهای انجمن خود را معرفی نمودند.
از حضور اولیای محترمی که در جلسه شرکت نمودند تشکر می کنیم.

جلسه فروردین 96

اولین جلسه سال انجمن اولیا و مربیان دبستان شمیم عترت با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و راجع به برنامه های برگزار شده و برنامه های آینده سال تحصیلی جاری بحث و تبادل نظر شد.

سومین جلسه انجمن اولیاءومربیان سال تحصیلی96-95

سومین جلسه انجمن با حضور اعضای انجمن درماه آذربرپاگردید و در رابطه با موضوعاتی بحث و تبادل نظر شد.انتخابات انجمن اولیا ء ومربیان

در راستای برپایی انجمن اولیاءو مربیان مجمع عمومی در مدرسه برگزار گردید،در این برنامه موسس ،مدیریت و رئیس انجمن سال گذشته راجب روند فعالیت های مدرسه ، شیوه نامه انجمن اولیائ ومربیان وارائه گزارش عملکرد انجمن در سال گذشته صحبت کردند ،از اعضای انجمن سال گذشته قدردانی به عمل آمد وسپس  کاندیدای محترم خود را معرفی نمودند و انتخابات در روزسه شنبه برگزار شد وخانواده های محترم آرای خود را به صندوق ریختند .آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94

 آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94دبستان برگزار گردید و گزارشی از فعالیتهای تابستان و ثبت نام و کلاسهای فوق برنامه توسط مؤسس و مدیر دبستان ارائه شد و اعضای انجمن از شاداب سازی و تزئینات و فعالیت های پروژه مهر آموزشگاه بازدید شد .

پنجمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

معرفی جناب آقای سید محمدرضا منصوری به عنوان رئیس انجمن اولیاء و مربیان

 

 معرفی جناب آقای سید محمدرضا منصوری به عنوان رئیس انجمن اولیاء و مربیان را خدمت اولیاء تبریک عرض نموده و امید است با توکل بر خدا و مشورت در کارها ، سالی سرشار از موفقیت در سایه توجهات حضرت ولی عصر «عج» داشته باشیم.

شماره تماس جناب آقای منصوری 09133135694


مشاهده مطالب قدیمی تر...