پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

آشنایی با گیاهان

کار دوخت

آموزش کوتاه و بلند

سودوکو

ساخت اجزا بدن انسان

آموزش پازل انسان

آشنایی با مزه ها

رنگ انگشتی

دوخت قاب پلاستیکی

آموزش چراغ راهنمایی و رانندگی

مشاهده مطالب قدیمی تر...