پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

املا بادکنکی

درس چغندر پربرکت

آشنایی با دماسنج

تایپ املا

نمایش خرگوش ها

یادآوری مفاهیم ریاضی

آشنایی با دسته های یکی و ده تایی

ساخت اعداد دو رقمی

آشنایی با حواس پنجگانه

ساخت ماشین با بادکنک

مشاهده مطالب قدیمی تر...