پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

مدیریت سال تحصیلی 98 - 97

مدیریت سال تحصیلی 98 - 97

سرکار خانم فاطمه آقاطهرانی

مدیریت سال تحصیلی 96-97

مدیریت دبستان در سال تحصیلی 97-96

سرکار خانم مهری السادات سجادی 

دارای 34 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش

و نیز دارای 21 سال سابقه مدیریت در مدارس ناحیه 2

مدیریت دبستان

 


مدیریت دبستان شمیم عترت : سرکار خانم نسرین نیک بخت

 دارای 23سال سابقه مدیریت و 4 سال معاونت در مدارس دولتی