پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

برپایی کتابخانه

 دانش اموزان کلاس پنجم دربرپایی کتابخانه کمک کردند وتمام کتابها تقسیم بندی وکدبندی شدند.