پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

خبرهای مدرسه

مسابقه داژبال
1396/11/08 13:25:19
روز تربیت بدنی
1395/07/27 21:37:14
سفره حضرت رقیه
1395/07/27 21:36:01
روز آتش نشانی
1395/07/27 21:35:18
جشن قرآن
1395/07/27 21:34:40
جشن بازگشایی
1395/07/27 21:33:26
جشن شکوفه ها
1395/07/27 21:32:58