پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

اولین جلسه شورای دانش آموزی

معرفی منتخبین شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی 98 - 97

تبلیغات پرشور شورای دانش آموزی

انتخابات شوراد دانش آموزی

همزمان با سراسر کشور امروز در دبستان شمیم عترت انتخابات دانش آموزی با حضور عزیزان برگزار گردید .

هفته شورا ها

به مناسبت گرامیداشت هفته شورا از اعضا شورای دانش آموزی  به دلیل حضور فعالشان در برنامه های محوله  قدردانی شدوهدیه ای به رسم یادبود به این عزیزان اهداشد.

دومین جلسه شورای دانش آموزی

جلسه انجمن نماز

 در جلسه ای نگین گروهی نایب رییس شورای دانش آموزی و مسئول انجمن  نماز وظیفه نماینده های نماز جماعت را به آنها تشریح کرد و دفاتری که حضور دانش آموزان در آن ثبت میشه را به آنها داد.

اولین جلسه شورای دانش آموزی

جلسه ای با حضور کلیه اعضاء شورای دانش آموزی تشکیل گردید . در این جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید مدیریت محترم راجب اهداف و وظایف شورای دانش آموزی صحبت کردند،ابلاغ و کارت شناسایی افراد به آنها تحویل داده شد .

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 96-95

معاونت محترم پرورشی باشروع زمان تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی از دانش آموزان کاندید خواستندتا تبلیغات محیطی خود را شروع کنند پس از چند روز درتاریخ 3آبان  به صورت سراسری انتخابات راس ساعت برگزار گردید ،عزیزان آرای خود رابه صندوق انداختند . امیدواریم عزیزانمان در همه شرایط زندگیشان موفق باشند .

مشاهده مطالب قدیمی تر...