پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

ماکت چرخه آب

آموزش دایره

نمایش برزگر و بلدرچین

کاشت دانه لوبیا

آموزش ترازو

آزمایش فرفره و بادنما

آزمایش وجود هوا

ساخت مکعب

انواع خوراکی

جشن هزار

مشاهده مطالب قدیمی تر...