پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

آزمایش انواع مواد

آموزش سنگ های دگرگون

آموزش آهنربا

آموزش بستن مدار

نقاشی سه بعدی

معرفی میلیون

آزمایش جداکردن محلول

آموزش نماز آیات

آزمایش محلول ها و مخلوط ها

زنگ علوم

دانش آموزان کلاس چهارم در زنگ علوم(آسمان در شب) توانستند نمایی از ستاره ها درست کنند.

مشاهده مطالب قدیمی تر...