پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

آموزش سنگ های دگرگون

آموزش آهنربا

آموزش بستن مدار

نقاشی سه بعدی

معرفی میلیون

آزمایش جداکردن محلول

آموزش نماز آیات

آزمایش محلول ها و مخلوط ها

زنگ علوم

دانش آموزان کلاس چهارم در زنگ علوم(آسمان در شب) توانستند نمایی از ستاره ها درست کنند.

زنگ علوم

دانش آموزان کلاس چهارم در زنگ علوم توانستند آهن ربای الکتریکی درست کنند.

مشاهده مطالب قدیمی تر...