پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

کلاس چهارم | آشنایی با انواع آهن ربا

نمایش میوه ها
1398/10/16 10:14:46
جشن میلیون
1398/09/11 09:58:55
آموزش آهنربا
1397/11/17 08:29:09
آموزش بستن مدار
1397/09/23 18:18:44
نقاشی سه بعدی
1397/09/22 10:15:59
معرفی میلیون
1397/09/22 10:14:06
آموزش نماز آیات
1397/09/22 09:33:48
زنگ علوم
1396/11/16 11:04:31
زنگ علوم
1396/11/11 09:18:42
ساخت دستبند
1396/11/08 13:19:47
قطب نما
1396/11/04 09:09:19
آموزش سنگ ها
1396/10/09 10:42:43
آموزش سنگ ها
1396/10/05 13:01:08
آشنایی با مسجد
1396/08/17 11:31:15
هدیه های چهارم
1396/08/17 11:28:53
بازگشت به صفحه قبل...