پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

آموزش خانواده

برگزاری جلسه آموزش خانواده دبستان شمیم عترت با حضور بسیار پرشور اولیای دانش آموزان با موضوع نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با حضور استاد حیدری