پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

واحد خانه

ساخت مکعب های چند بعدی

آموزش تقارن

آشنایی با گیاهان

کار دوخت

آموزش کوتاه و بلند

سودوکو

ساخت اجزا بدن انسان

آموزش پازل انسان

آشنایی با مزه ها

مشاهده مطالب قدیمی تر...