پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

واحد کار گیاهان- شکل سازی با برگ

حضور در محفل انس با قران

شرکت در اردوی باغ گل ها

کلاژ واحد گیاهان با استفاده از سبزیجات خشک

کلاژ درختان بهاری

کار دوخت برگ گل نیلوفر

دوخت چتر واحد کار اب

شرکت در المپیاد ورزشی

آموزش رنگ آمیزی از کم رنگ به پر رنگ

شکل سازی با انگشتان دست (گل لاله، نماد خون شهیدان)