پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

ساخت چرخه آب

جشن ضرب

تفاوت خاک ها

آموزش نماز

آزمایش تصفیه آب

ماکت چرخه آب

آموزش دایره

نمایش برزگر و بلدرچین

کاشت دانه لوبیا

آموزش ترازو

مشاهده مطالب قدیمی تر...