پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

صرف صبحانه با همکاری دوستان

ساخت ماکت چرخه آب

ساخت شجره نامه توسط دانش آموزان

رسم دایره با نخ

اجرای آزمایش چرخه آب

اجرای نمایش درس بلدرچین و برزگر

آمورش ترازو و ساخت آن

ساخت چرخه آب

جشن ضرب

تفاوت خاک ها