پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

نمایشگاه انواع مشاغل

ساعت آفتابی

املا در هوا

زنگ قرآن

جشن صد

نمایش چغندر پربرکت

ساخت کاردستی با چوب کبریت

ساخت اشکال هندسی

آموزش اشکال هندسی

املا بادکنکی