پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

کلاس اول | آموزش (س مثل سبد)

آموزش عملی جمع
1398/11/07 11:59:33
آموزش عدد 4
1398/11/07 10:23:27
آموزش جمع
1398/11/07 10:21:57
جشن اسم
1398/10/16 10:02:59
جشن او
1398/09/26 10:35:09
آموزش دست
1398/09/26 09:33:21
آموزش قرینه
1398/09/11 10:36:46
صبحگاه کلاس اول
1398/09/11 10:35:40
املای نمکی
1398/09/11 10:27:27
ساخت الگو
1398/09/11 10:21:55
املا با آب
1398/09/11 10:07:47
استفاده از حواس
1398/09/11 10:04:37
گروه بندی علوم
1398/09/11 09:27:47
مسابقه املا
1398/09/11 09:25:23
جشن انار
1398/09/11 08:20:31
مفهوم چوب خط
1398/09/11 08:15:49
جشن آب
1398/09/11 08:11:06
املای کارتی
1398/09/03 13:27:25
هفت سین
1398/09/03 12:39:19
زیرآب روی آب
1398/09/03 11:57:09
خلاقیت و ریاضی
1398/09/03 11:53:33
آموزش بابا
1398/09/03 11:44:45
جشن قرآن
1398/07/21 12:17:41
کلاس هنر
1397/11/17 08:14:40
راه رفتن تعادلی
1397/09/22 09:30:13
تقویت چشم و دست
1397/09/22 09:30:00
آموزش نشانه «ب»
1397/09/22 09:29:49
جشن آب
1397/09/22 09:29:14
بازی ماز
1397/09/22 09:28:37
آموزش جدول
1397/09/22 09:28:25
زنگ علوم
1396/12/12 12:16:44
زنگ علوم
1396/11/29 09:44:56
زنگ علوم
1396/11/29 09:43:10
زنگ علوم
1396/11/21 11:38:01
زنگ هنر
1396/10/30 09:44:18
آموزش حرف ی
1396/10/30 09:43:00
کلاس مهارت
1396/10/18 12:05:27
آموزش ش
1396/10/18 12:04:48
آموزش اُ
1396/10/18 12:02:07
زنگ علوم
1396/09/26 10:24:51
تقارن
1396/09/07 23:48:05
نقاشی بات
1396/09/07 23:46:49
آموزش نشانه م
1396/08/20 08:01:27
آموزش اَ
1396/08/18 00:11:29
بازگشت به صفحه قبل...