پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

پیش دبستانی و دبستان دخترانه شمیم عترت | سامانه همکلاسی

جشن قرآن
1399/11/29 11:04:27
اردوی شهربازی
1399/02/14 13:27:27
جشنواره انار
1398/11/07 13:15:44
مانور زلزله
1398/10/15 11:33:19
صبحانه هماهنگ
1398/09/04 11:56:33
روز جهانی کودک
1398/07/21 13:17:30
روز سالمند
1398/07/21 11:29:18
جشن پایان سال
1398/02/31 09:05:05
اردوی خانوادگی
1398/02/31 09:00:09
جشن الفبا
1398/02/31 08:58:17
جشن تولد همگانی
1398/02/31 08:55:45
جشن نوروز
1397/12/25 08:48:08
بازارچه خیریه
1397/12/25 08:44:34
جشنواره انار
1397/10/11 12:27:43
جشن یلدا
1397/10/11 12:25:56
روز جهانی غذا
1397/10/03 07:34:47
روز جهانی دیابت
1397/09/05 12:20:28
روز دانش آموز
1397/09/05 12:19:02
اربعین حسینی
1397/09/05 12:17:48
روز تربیت بدنی
1397/09/05 12:16:27
جشن تخم مرغ
1397/09/05 12:09:44
روز جهانی کودک
1397/09/05 12:06:38
روز جهانی قلب
1397/09/05 11:51:41
ایستگاه صلواتی
1397/07/06 15:25:25
بازگشایی مدرسه
1397/07/06 14:52:23
هفته دفاع مقدس
1397/07/06 12:23:55
جشن پایانی
1397/02/31 09:42:47
روز زمین پاک
1397/02/03 10:12:23
جشن نوروز
1396/12/23 13:03:30
روز درختکاری
1396/12/20 12:16:44
بازارچه خیریه
1396/12/20 10:21:03
جشن تکلیف
1396/12/12 11:48:25
مسابقات سرود
1396/11/29 12:32:31
نمایشگاه کتاب
1396/11/21 11:57:10
آموزش بازیافت
1396/11/11 11:23:07
هفته پژوهش
1396/10/30 11:15:41
آموزش زبان
1396/10/30 09:47:33
نماز باران
1396/10/05 12:52:09
تقویم اجرایی
1396/08/20 09:13:29
بازگشت به صفحه قبل...