پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

آزمایش تاثیر جوهر نمک بر سنگ

آزمایش تشخیص چگالی

آزمایش اسیدیته

جلسه آموزشی با آموزگار

بازدید میدان امام

دانش آموزان عزیز  در کنار دوستانشان با آثار باستانی میدانی امام آشنا شدند .

زنگ علوم

دانش آموزان کلاس ششم در زنگ علوم(خیلی بزرگ خیلی کوچک)،برگ را زیر میکروسکوپ مشاهده کردند.

زنگ مطالعات

آشنایی دانش اموزان کلاس ششم در درس مطالعات اجتماعی با تولید انبوه و خط تولید

زنگ مطالعات

تهیه کارت پستال توسط دانش آموزان کلاس ششم در درس مطالعات اجتماعی و دعوت کردن از دوست خیالی خود در خارج از ایران به اصفهان

زنگ فارسی

تحقیقات دانش اموزان کلاس ششم در مورد شهدای شهر خود در درس فارسی

زنگ علوم

 دانش آموزان کلاس ششم در زنگ علوم انواع ماشین ها را طراحی کردند.

مشاهده مطالب قدیمی تر...