پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

زنگ کارگاه

ساخت کاغذ

دوخت جامدادی

آشنایی با مقاومت هوا

آشنایی با بار الکتریکی

آزمایش تاثیر جوهر نمک بر سنگ

آزمایش تشخیص چگالی

آزمایش اسیدیته

جلسه آموزشی با آموزگار

بازدید میدان امام

دانش آموزان عزیز  در کنار دوستانشان با آثار باستانی میدانی امام آشنا شدند .

مشاهده مطالب قدیمی تر...