پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه شمیم عترت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان/ناحیه 4

دوخت جامدادی

آشنایی با مقاومت هوا

آشنایی با بار الکتریکی

آزمایش تاثیر جوهر نمک بر سنگ

آزمایش تشخیص چگالی

آزمایش اسیدیته

جلسه آموزشی با آموزگار

بازدید میدان امام

دانش آموزان عزیز  در کنار دوستانشان با آثار باستانی میدانی امام آشنا شدند .

زنگ علوم

دانش آموزان کلاس ششم در زنگ علوم(خیلی بزرگ خیلی کوچک)،برگ را زیر میکروسکوپ مشاهده کردند.

زنگ مطالعات

آشنایی دانش اموزان کلاس ششم در درس مطالعات اجتماعی با تولید انبوه و خط تولید

مشاهده مطالب قدیمی تر...